...

Try&Hire

Try&Hire

W codzienności biznesowej często nie da się od razu przewidzieć, czy dany projekt będzie długoterminowy lub, czy zaproponowany Konsultant odnajdzie się w środowisku pracy Klienta.

Dlatego IT CONNECT wychodzi również z propozycją rekrutacji z okresem próbnym w formie outsourcingu. Przez umówiony okres Klient i Konsultant mają możliwość wzajemnego poznania, a decyzję o ostatecznym zatrudnieniu podejmują pod koniec jego trwania. W tym okresie obsługą Konsultanta zajmuje się nasz Zespół.

Usługa Try&Hire łączy zatem korzyści z rekrutacji i outsourcingu.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ JAKO KLIENT

Dłuższy czas na decyzję

W przypadku Try&Hire Klient ma określony czas na sprawdzenie jakości współpracy z Konsultantem, w związku z czym decyzja o ostatecznym długofalowym zatrudnieniu może być przesunięta na później.

Przewidywalny koszt

Wynagrodzenie za Try&Hire łączy w sobie zasady outsourcingu (wynagrodzenie Konsultanta z przejrzystą marżą w okresie próbnym) oraz success fee pomniejszone o część marż zapłaconych w tym okresie. Szczegółowe zasady ustalamy na początku współpracy.

Ograniczone ryzyko

Usługa Try&Hire ogranicza ryzyko zarówno w zakresie kosztowym, jak i projektowym. Dzięki niej można wcześniej zareagować na zmiany czy dostosować swoje plany do zmieniającej się sytuacji biznesowej.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ JAKO KONSULTANT

Możliwość poznania przyszłego pracodawcy

W modelu Try&Hire również Konsultant ma możliwość poznać środowisko pracy, zakres stosowanych technologii i metodyki w projekcie, zanim ostatecznie zdecyduje się na długofalową współpracę.

Wsparcie i doradztwo

Nasz doświadczony Zespół wspiera Konsultantów swoją wiedzą m.in w zakresie wyboru form współpracy, zakładania działalności gospodarczej, pisania CV, sprawach związanych z umowami o pracę i cywilnoprawnymi.

Benefity pozapłacowe

Konsultantom w okresie próbnym oferujemy dostęp do prywatnej opieki medycznej, pakietów sportowych oraz ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Masz pytania dotyczące outsourcingu dla Twojej firmy?

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz do nas:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.